• RSS订阅 保存到桌面加入收藏设为首页
起名

周易算命 宁阳县

时间:2020-02-01 11:02:57   作者:   来源:   阅读:131  
内容摘要:周易算命,宁阳县,算命术数可看暂时吉凶,而一个人的则影响一辈子的富贵贫贱,而当面相法首要着重于一个人的。擅长于相术的多善于观察一个人的声色,高等相师善于从音辨人,中等相师善于观察神态气质,下等相师只观人之体貌,但凡人相有胖有瘦,有高有矮,有轻有重,有急有慢,有细有粗,有取五行者,......

周易算命,宁阳县,算命

术数可看暂时吉凶,而一个人的则影响一辈子的富贵贫贱,而当面相法首要着重于一个人的。

擅长于相术的多善于观察一个人的声色,高等相师善于从音辨人,中等相师善于观察神态气质,下等相师只观人之体貌,但凡人相有胖有瘦,有高有矮,有轻有重,有急有慢,有细有粗,有取五行者,有像飞禽走兽者,亦有清奇而古怪者,无论哪一者都有因取其而分辨,相貌只看神态形色,这样看出来的人才能够准确。

人的品质多藏于心而现其声,人的都是藏在气中,在内是用来传达一个人的内心所想,在外则是用来应对常事。人的就像钟声。大则洪亮,小则急促,神态清奇则温和缓慢。神态浑浊则急促而嘶。

富贵之人的多出田,与心相通,从内而外起势强劲,为何?因丹田之气为声之根本,心则为尾端,口则为的体现。只要根强出声则响。可以表现出多种多样,有清脆,嘹亮,缓慢,急促,平和,舒长等等。听上去悦耳友好,声浅而清,深而内敛,亮而不浊,能圆能方,这些都预示一个人的福禄深厚。

而小人之音多发于舌,且短促不易传远,感觉没有离开嘴边,综错而断断续续,短促而又嘶哑。干涩而又滞腻,深沉而又浅薄,急躁而粗散。或粗暴或漂浮。如病猴寻伴侣,孤鸟而失群。这样的命主必定是比较福浅的。

另外男人像女人一样细,多为一生贫寒。而女人像男人一样的也代表一生妨害他人。而身小声大的多为吉利,身大而声小的多为凶险。身与声相匹配的人也为。大小不一,时长时短的,或者一会急会缓,或声未停而气先断,或味出声而脸先变,多为福气薄弱之相。

还有,作为男人却作女人细声的,将一世孤寒贫穷。而作为女人却作男人的粗声的,则预兆着一世妨害。那么身材矮小而宏大的人,;身材高大而细小的人,凶险;身材与相称的人,好运。或有干湿不一致的,叫做罗声;时大时小的,叫做雌雄声。或先迟而后急,或先急而后迟,或未停止而气流先断,或未发出而面色先有变化,这些都是浅薄的相。

像破筒的,富;像破瓦的,贱;像破木的,贫;像破竹的,苦;像公鹅声的,多破散;像公鸭声的,多贱徒。粗暴像豺狼的,毒害多;深广能达于内室的,为有福的人。所以声细如啼,预兆贫贱孤栖;声粗如哭,表示灾祸相逐。明快,预兆意象远大;嫩娇,表示家产冰消。

声大而出丹田,高而不孤,气壮声宏,气大声扬,隔山相闻,余音清响,如虎啸深山。此声大而音韵清爽者,主大寿大贵。

声小而出丹田,声与气通,详明和雅。声如乐之迭奏,音似雉之重鸣,浅而不弱,深而不低。主上寿上贵。

声大而出于舌,粗而涩,浅而噪,深而滞,高而孤,大而散,横而破,如犬之吠,如马之嘶,忽轻忽重,忽高忽低,忽长忽短,忽远忽近。干湿不齐,谓之罗声。主遭凶绝后。

声小而出于舌,低而微迟,小而微响。响则尽去,夹杂孤鸣,浊乱轻散,去则不远,男如女声,快捷低小,娇媚轻快,一句未绝,二句便接。主无寿。

提示:以上论述只供参考,不具绝对性和性,切勿盲从迷信!更不要照葫芦画瓢,想当然的就去照做。以免搞错搞反,误人误己,给你造成不必要的损失!

,周易学家,命理预测师,愿成为您终生的朋友。:(←长按可

关键字:周易算命,宁阳县,算命,周易算命 宁阳县,富贵的心,贫贱的命,富贵贫贱皆有命,攀龙附凤,八字论女命之富贵贫贱,富贵贫贱八字称命术,学佛后贫贱命变成富贵命,富贵命和贫贱命的区别,八字分析富贵贫贱
Copyright©2012-2019  All Rights Reserved ghengo.com. 风水版权所有

 百才网-在线算命网友情告示:本网站内容多数来采自互联网,如有内容侵犯了您的权益请告知我们,我们将第一时间删除并向您道歉。免费算命
鲁ICP备16025356号